Meer ethiek in de PR graag

PR-professionals zijn bij uitstek geëquipeerd om organisaties te helpen om ethisch te handelen. Om het geweten van de organisatie te zijn. Wij zijn de doorvragers en kritische noten plaatsers. Veel meer dan bij de marketing- en reclamemensen is ons dat aangeleerd. Dat komt omdat het de PR-mensen zijn die van oudsher de directe dialoog met de buitenwereld hebben. Wij zijn het die uit moeten leggen hoe het zit. Waarom iets mis is gegaan. Aan pers, aan consumenten, aan de medewerkers, aan iedereen. Daarom willen wij precies weten of iets echt zo werkt zoals intern wordt voorgehouden. Daar behoeden we in communicatieve zin organisaties vaak al voor een te mooie voorstelling van zaken. lees meer

Dan bel je altijd je PR-bureau

Reclame, marketing en PR werken steeds beter samen. Maar er zijn vraagstukken waar altijd direct wordt aangeklopt bij een PR-bureau en niet bij een reclame- of andersoortig bureau. Crisissituaties, persbeleid, reputatiemanagement, mediatraining? Dan bel je altijd die PR-man of vrouw. lees meer

PR professional koestert de feiten

We kennen allemaal het woord ‘feit’. We zijn het ook eens over de betekenis ervan. In mijn vakgebied, public relations, zijn het juist ook de feiten die zo ontzettend van belang zijn. Als PR professional maak ik me zorgen over ‘alternatieve feiten’. Het suggereert namelijk dat feiten gemanipuleerd kunnen worden. Door de combinatie van het woord ‘alternatief’ met het woord ‘feit’ is een feit opeens niet alleen ‘iets wat vaststaat’ maar ook ‘iets wat vaststaat óf betwistbaar is’. lees meer