Meer ethiek in de PR graag

Bij Pradd krijg ik een brede schakering aan PR-vraagstukken voorgescholteld en een grote variëteit in opdrachtgevers. Dat laatste is voor mij belangrijk. Kunnen werken voor verschillende bedrijven tegelijk was voor mij ooit de reden om voor de bureauzijde te kiezen. Je leert veel door in verschillende keukens te kijken. Het houdt je scherp en daagt je uit. Ook de verschillende dynamieken in organisaties zorgen voor afwisseling. Wie kijkt naar mijn opdrachtgevers begrijpt dat ik blij ben: een uitdager in de bankenwereld, een bedrijf met investeringsfondsen die investeren in inclusieve groei in Afrika, een beursgenoteerd bedrijf dat behoort tot de top 20 ter wereld qua aantal werknemers, een scale-up in voetbal data-intelligentie, een top 10 gezondheidsfonds, een challenger in de pensioenmarkt, een vermogensfonds dat zich inzet op het vergroten van kansen voor kwetsbare groepen op het gebied van gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief, een uitdager in de zorgverzekeringsmarkt en een nieuwkomer op de hypotheekmarkt,

Opkomst ‘nep’

Voor de komende jaren zijn er in mijn vakgebied een aantal trends te zien. De verdere beweging van tekst naar beeld bijvoorbeeld. Maar ook zal er meer aandacht zijn voor het creëren van werkelijke gemeenschappelijke waarde door organisaties. De wezensvraag ‘waarom bestaan wij als organisatie’ mag vaker gesteld worden wat mij betreft. En ons vak zal steeds sterker worden aangesproken op waar we van oudsher goed in zijn: de dialoog organiseren. Wat mij rond deze trends erg bezighoudt is de verbinding tussen communicatie en ethiek. Dat die verbinding vaak zoek is, blijkt uit de opkomst van nepnieuws, nepvertising, greenwashing en schandalen. En hoe meer nep, des te minder ethiek.

Kritische noot plaatsers

Ik vind PR-professionals bij uitstek geëquipeerd om organisaties te helpen om ethisch te handelen. Om het geweten van de organisatie te zijn. Voor sommigen is PR ‘mooipraten’, of ‘recht lullen wat krom is’. Niet helemaal onlogisch als je kijkt hoe er soms wordt gecommuniceerd rondom zaken die echt fout zijn gegaan. Maar de goede PR-profs die zorgen al veel eerder in het proces voor een ethische toetsing. Wij zijn de doorvragers en kritische noten plaatsers. Veel meer dan bij de marketing- en reclamemensen is ons dat aangeleerd. Dat komt omdat het de PR-mensen zijn die van oudsher de directe dialoog met de buitenwereld hebben. Wij zijn het die uit moeten leggen hoe het zit. Waarom iets mis is gegaan. Aan pers, aan consumenten, aan de medewerkers, aan iedereen. Daarom willen wij precies weten of iets echt zo werkt zoals intern wordt voorgehouden. Daar behoeden we in communicatieve zin organisaties vaak al voor een te mooie voorstelling van zaken.

Maar we kunnen als PR- en communicatieprofs nog stappen maken. Zorgen dat we veel meer betrokken zijn bij de bedrijfsprocessen. En zorgen dat ook daar al ethisch wordt gehandeld. Dat is niet makkelijk maar wel interessant. En op de lange termijn is dat de grootste bijdrage die we kunnen leveren aan betrouwbare organisaties.

Leave a Reply